Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel III van de Grondwet

Afdeling 6 - Administratieve samenwerking

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries - T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Dominique de Villepin
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)