Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel III van de Grondwet

Afdeling 4 - Onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Suggestion for amendment of section by M. Giacomo FILIBECK, Ms. Roberta Tedesco Triccas, Ms. Ellen Trane Norby
- Suggestion for amendment of section by Joachim Wuermeling, Peter Altmaier
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel
- Proposition d'amendement à la section déposée par Mr Ernâni Lopes and Mr. Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment of section by Mr Göran Lennmarker
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Emilio GABAGLIO
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)