Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel III van de Grondwet

HOOFDSTUK V - GEBIEDEN WAAROP DE UNIE KAN BESLUITEN COƖRDINEREND, AANVULLEND OF ONDERSTEUNEND OP TE TREDEN

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

* No amendments *
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)