Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel III van de Grondwet

TITEL V - HET EXTERNE OPTREDEN VAN DE UNIE

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Proposition d'amendement au titre déposée par Olivier Duhamel
- Suggestion for amendment of title by W. van Eekelen
- Suggestion for amendment of title by Mr. Adrian Severin
- Suggestion for amendment of title by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)