Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Preambule

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Proposition d'amendement au titre déposée par Gianfranco Fini / Francesco Speroni co-signé par M. Martikonis, membre
- Proposition d'amendement au titre déposée par Gabriel Cisneros Laborda
- Suggestion for amendment of title by Mr Brok on behalf of the EPP Convention Group co-signed by Mr Antonio Tajani, member, and Mr Martikonis, member
- Suggestion for amendment of title by Prof. D. Hübner
- Suggestion for amendment of title by Mr Edmund Wittbrodt and Ms Marta Fogler
- Suggestion for amendment of title by Elena Paciotti
- Suggestion for amendment of title by Peter Serracino Inglott, Michael Frendo, John Inguanez
- Suggestion for amendment of title by Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Proposition d'amendement au titre déposée par M. Jacques FLOCH,
- Suggestion for amendment of title by Joachim Wuermeling, Edmund Wittbrodt, Marta Fogler, Gerhard Tusek, Jan Figel
- Suggestion for amendment of title by Mr Andrew Duff
- Proposition d'amendement au titre déposée par Olivier Duhamel, Robert Badinter, Pervenche Berès
- Suggestion for amendment of title by Erwin Teufel
- Proposition d'amendement au titre déposée par Cristiana MUSCARDINI
- Proposition d'amendement au titre déposée par Monsieur Lamberto Dini
- Suggestion for amendment of title by Mrs. Marietta GIANNAKOU
- Suggestion for amendment of title by Mr Proinsias De Rossa
- Suggestion for amendment of title by Mr. Edmund Wittbrodt, Mrs. Danuta Huebner, Mr. Jozef Oleksy, Mrs. Genowefa Grabowska, Mr. Janusz Trzciński, Mrs. Marta Fogler
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)