Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel III van de Grondwet

Onderafdeling 3 - Verbod op kwantitatieve beperkingen

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Suggestion for amendment of subsection by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of subsection by Monsieur Ben Fayot (Chambre des Députés, Luxembourg)
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Hannes Farnleitner
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Emilio Gabaglio
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)