Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel III van de Grondwet

Onderafdeling 1 - Het Europees Parlement

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Suggestion for amendment of subsection by Mr Bonde
- Suggestion for amendment of subsection by Andrew Duff
- Suggestion for amendment of subsection by Hain
- Suggestion for amendment of subsection by Bonde
- Suggestion for amendment of subsection by Cristiana MUSCARDINI
- Suggestion for amendment of subsection by de Villepin
- Suggestion for amendment of subsection by Bonde
- Suggestion for amendment of subsection by Dick Roche
- Suggestion for amendment of subsection by Danuta Hübner
- Suggestion for amendment of subsection by Esko Helle
- Suggestion for amendment of subsection by Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)