Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel III van de Grondwet

Afdeling 5 - Milieu

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Suggestion for amendment of section by
- Proposition d'amendement à la section déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of section by Joachim Wuermeling, Peter Altmaier
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Voggenhuber, Wagener, Lichtenberger, MacCormick, Nagy
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel
- Proposition d'amendement à la section déposée par Ernâni Lopes et Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment of section by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Monsieur Ben Fayot (Chambre des Députés, Luxembourg)
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur Olivier Duhamel
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Proposition d'amendement à la section déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of section by Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Maij-Weggen
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Suggestion for amendment of section by Contribution from Jens-Peter Bonde, proposed in collaboration with, Ulla Sandbæk and Bent Hindrup Andersen.
- Suggestion for amendment of section by Mr Bonde
- Proposition d'amendement à la section déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)