Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel III van de Grondwet

HOOFDSTUK VIII - UITVOERING VAN DE SOLIDARITEITSCLAUSULE

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Suggestion for amendment of title by MacCormick, Neil, Voggenhuber, Wagener, Lichtenberger, Nagy
- Suggestion for amendment of title by Dick Roche
- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of title by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, national parliament representative.
- Suggestion for amendment of title by Mrs. Marietta GIANNAKOU and Mr. Evripidis STYLIANIDIS
- Suggestion for amendment of title by Mr Kiljunen
- Suggestion for amendment of title by Jens-Peter Bonde, Member
- Suggestion for amendment of title by Ms. GIANNAKOU Marietta, Mr. AVGERINOS Paraskevas, Mr. BROK Elmar, Members and Mr. STYLIANIDIS Evripidis, alternate
- Proposition d'amendement au titre déposée par M. Dominique de Villepin
- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of title by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Matti Vanhanen, Riitta Korhonen
- Suggestion for amendment of title by Monsieur Luís Queiró
- Suggestion for amendment of title by John Gormley
- Suggestion for amendment of title by Mr Hannes FARNLEITNER
- Suggestion for amendment of title by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg and Mr Kenneth Kvist, national parliament representatives
- Suggestion for amendment of title by Voggenhuber, Lichtenberger, Wagener
- Suggestion for amendment of title by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
- Suggestion for amendment of title by Ingvar SVENSSON
- Suggestion for amendment of title by Mr Hain
- Suggestion for amendment of title by Dick Roche
- Suggestion for amendment of title by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of title by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
- Suggestion for amendment of title by Joschka Fischer
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)