Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel III van de Grondwet

Afdeling 2 - De jaarlijkse begroting van de Unie

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Voggenhuber, Wagener, Lichtenberger, MacCormick, Nagy
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Dick Roche
- Suggestion for amendment of section by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, national parliament representative.
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Joschke Fischer
- Suggestion for amendment of section by Farnleitner
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Suggestion for amendment of section by Mr Bonde
- Suggestion for amendment of section by MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Proposition d'amendement à la section déposée par Ernâni Lopes, Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment of section by Dick Roche
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)