Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


DEEL III : BELEID EN WERKING VAN DE UNIE

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Suggestion for amendment of title by Voggenhuber, Wagener, Lichtenberger, Nagy, MacCormick, Gormley
- Proposition d'amendement au titre déposée par Ernâni Lopes, Giorgos Katiforis
- Suggestion for amendment of title by Mr Sören Lekberg Mrs Lena Hjelm-Wallén Mr Göran Lennmarker Mr Kenneth Kvist Mr Ingvar Svensson Mr Sven-Olof Petersson
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)