Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel III van de Grondwet

Afdeling 1 - Totstandbrenging van de interne markt

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Suggestion for amendment of section by Dick Roche
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Mr Bonde
- Suggestion for amendment of section by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)