Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel I van de Grondwet

Artikel 5: Betrekkingen tussen de Unie en de lidstaten

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Proposition d'amendement déposée par Alberto Costa, Maria Eduarda Azevedo, Guilherme d’Oliveira Martins, António Nazaré Pereira
- Suggestion for amendment by Ernâni Lopes and Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment by Mr J. Kohout
- Suggestion for amendment by Mr Hain
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)