Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel I van de Grondwet

Artikel 47: De sociale partners en de autonome sociale dialoog

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Proposition d'amendement déposée par Anne Van Lancker, Pervenche Beres
- Suggestion for amendment by Emilio GABAGLIO
- Suggestion for amendment by Giorgos Katiforis
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)