Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel III van de Grondwet

Afdeling 1 - Het meerjarig financieel kader

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Suggestion for amendment of section by Madame Palacio
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Mr :Fischer
- Suggestion for amendment of section by BROK, AZEVEDO, AKCAM, ALTMAIER, BREJC, DEMETRIOU, FIGEL, FOGLER, FRENDO, GIANNAKOU, KAUPPI, KELAM, LENNMARKER, LIEPINA, MAIJWEGGEN, PIKS, RACK, SANTER, SZAJER, VAN DER LINDEN, VILEN, KAUPPI, VAN DIJK, WITTBRODT, WUERMELING
- Suggestion for amendment of section by BROK, AZEVEDO, AKCAM, ALTMAIER, BREJC, DEMETRIOU, FIGEL, FOGLER, FRENDO, GIANNAKOU, KAUPPI, KELAM, LAMASSOURE, LENNMARKER, LIEPINA, MAIJ-WEGGEN, PIKS, RACK, SANTER, SZAJER, VAN DER LINDEN, VILEN, KAUPPI, VAN DIJK, WITTBRODT, WUERMELING
- Suggestion for amendment of section by MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Proposition d'amendement à la section déposée par Mme Pervenche Berès, Olivier Duhamel
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)