Home

Samenstelling

Vertegenwoordigers van de Commissie

LID
PLAATSVERVANGER
 De heer Michel BARNIER  De heer David O'Sullivan
 De heer António VITORINO  De heer Paolo Ponzano