Home

TYÖSKENTELY

Työskentely

Valmistelukunnan työskentely jakaantuu kolmeen vaiheeseen:

Kuulemisvaihe: jäsenvaltioiden, niiden hallitusten ja parlamenttien sekä Euroopan odotusten ja tarpeiden selvittäminen.

Analyysivaihe: erilaisten pitkälle kehitettyjen näkemysten vertailu ja niiden vaikutusten ja seurausten arviointi.

Ehdotusten laatimisvaihe: yhteenvedon ja ehdotusten laatiminen.

Valmistelukunnan työskentelyn päätteeksi Eurooppa-neuvostolle toimitetaan ehdotuksia.

Istunnot

Valmistelukunta kokoontuu yhden tai kaksi kertaa kuukaudessa Euroopan parlamentin rakennuksessa Brysselissä.
Vaikka istunnoissa käsitellään useita erilaisia kysymyksiä, jokaisessa istunnossa keskitytään pääasiassa yhteen tai kahteen tärkeään kysymykseen.
Julkiset täysistunnot kestävät kaksi puolikasta päivää.

Täysistunnot


Työryhmät

Kesäkuussa 2002 muodostettiin työryhmiä. Niiden tehtävänä on käsitellä perusteellisemmin tiettyjä kysymyksiä.
Ne koostuvat valmistelukunnan jäsenistä.
Valmistelukunnan työskentelyn edetessä on mahdollista perustaa uusia työryhmiä.

Työryhmät


Kirjalliset esitykset

Täysistuntojen ja työryhmien kokousten ulkopuolella valmistelukunnan jäsenet voivat tuoda näkemyksensä ja ajatuksensa esille kirjallisina esityksinä, jotka jaetaan kaikille muille valmistelukunnan jäsenille.
Nämä kirjalliset esitykset julkaistaan näillä sivuilla.

Valmistelukunnan jäsenten kirjalliset esitykset

Keskustelufoorumi

Keskustelun laajentamiseksi perustetaan keskustelufoorumi kansalaisyhteiskuntaa edustavia organisaatioita varten (työmarkkinaosapuolet, taloudelliset toimijat, valtioista riippumattomat järjestöt, yliopisto- ja tiedemaailma jne.).
Keskustelufoorumiin osallistuville organisaatioille annetaan säännöllisesti tietoja valmistelukunnan keskusteluista, ja ne voivat ottaa esityksillään osaa keskusteluun. Näitä organisaatioita voidaan kuulla tai niiden kanssa voidaan neuvotella tietyistä kysymyksistä puheenjohtajiston määrittelemällä tavalla.
Eurooppa-valmistelukunnan 24. ja 25. kesäkuuta 2002 pidetyn täysistunnon aiheena oli kansalaisyhteiskunta. Tässä yhteydessä yhdistyksillä ja järjestöillä oli mahdollisuus esittää näkökantansa valmistelukunnan jäsenille.

Keskustelufoorumi