Home

Täysistunnot

Kaikki täysistunnot

Täysistunnot Pääaiheet Keskustelut Valmisteluasiakirjat
9. ja 10. heinäkuuta 2003 - Päätösistunto Yhteenveto Puheenjohtaja Giscard d'Estaingin puheenvuoro valmistelukunnan istunnon päätteeksi 10.7.2003 (ranskaksi)
4. heinäkuuta 2003 - Puheenjohtajan suullinen raportti 20. kesäkuuta pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta

- Keskustelu asiakirjoista CONV 802/03 (CONV 821/03) ja asiakirjan CONV 836/03 tarkistetusta versiosta
Yhteenveto Perustuslakiehdotus, II osa - Tarkistetut tekstiehdotukset II, III ja IV osaksi

Muutosehdotukset asiakirjassa CONV 802/03 olevaan tekstiehdotukseen - Erittely

Ehdotus perustuslaiksi, Volume II
11. ja 13. kesäkuuta 2003 - Esitellään koko I osan tarkistettu teksti, jota edeltää johdanto-osa ja johon on liitetty pöytäkirja kansallisten parlamenttien asemasta ja pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta. Yhteenveto I osan tarkistettu versio
5. ja 6. kesäkuuta 2003 - Keskustelu
- I osasta (I.III ja V.IX osasto)
- pöytäkirjoista kansallisten parlamenttien asemasta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta
- IV osasta (Yleiset määräykset ja loppumääräykset)
Yhteenveto Ehdotus perustuslaiksi, nide I - Tarkistettu I osan teksti

IV osa: Tekstiehdotus ja huomautukset
30. ja 31. toukokuuta 2003 - Keskustelu tehostettua yhteistyötä koskevista ehdotusteksteistä

- Keskustelu ehdotusteksteistä, jotka koskevat 1- talouden hallintoa 2- omia varoja ja talousarviomenettelyä

- Keskustelu perustuslain II ja III osaa koskevasta ehdotuksesta
Yhteenveto Tiiviimpi yhteistyö - Perustuslain I osan V osaston 32 b artikla sekä II osan I - P artiklat

Ehdotus perustuslaiksi, nide I, Tarkistettu I osan teksti

Perustuslakiehdotus, II osa - Tekstiehdotukset II, III ja IV osaksi

Tiettyjä III osan kohtia koskeva tekstiehdotus ja huomautukset

II osa:tekstiehdotus ja huomautukset
15. ja 16. toukokuuta 2003 - Valmistelukunnan loppuvaiheen työskentelytapa ja yhteisymmärrykseen pyrkiminen

- Keskustelu toimielimiä koskevista artiklaehdotuksista (I osa - IV osasto)

- Keskustelu ulkoista toimintaa ja puolustusta koskevista artikloista
Yhteenveto Valmistelukunnan työskentelytapojen 2 artiklan mukainen pyyntö lisäistuntojen pitämiseksi

Valmistelukunnan loppuvaiheen työskentelytapaa koskeva puheenjohtajan kirje valmistelukunnan jäsenille

Toimielimet - Ehdotus perustuslain I osan IV osaston artikloiksi

Yhteenveto muutosehdotuksista seuraaviin artikloihin:- Unionin toimielimet, ehdotukset perustuslain I osan IV osaston artikloiksi (14, 15, 16, 16 a, 17, 17 a, 17 b, 18, 18 a ,19, 20, 21, 22, 23 ja 41 artikla) - Demokratian toteutuminen (I osan VI osaston X artikla)

Ehdotus ulkoista toimintaa koskeviksi perustuslaillisen sopimuksen artikloiksi

Ulkoista toimintaa, myös puolustuspolitiikkaa, koskevien muutosehdotusten erittely:Perustuslain I osan V osastoa (29, 30 ja X artikla) ja II osan B osastoa (1-36 artikla) sekä X lukua (X artikla) koskevat artiklaehdotukset
24. ja 25. huhtikuuta 2003 - Uusien artiklaehdotusten esittely

- Keskustelu artiklaehdotuksista, jotka koskevat:
a) VI osastoa: Demokratian toteuttaminen unionissa
b) IX osastoa: Unioni ja sen lähiympäristö perustuslaillisen sopimuksen I osassa

- Keskustelu artiklaehdotuksista, jotka koskevat:
a) X osastoa: Unionin jäsenyys perustuslaillisen sopimuksen I osassa
b) III osaa: Yleiset määräykset ja loppumääräykset
Yhteenveto Demokratian toteutuminen unionissa

Demokratian toteutuminen unionissa:- Yhteenveto muutosehdotuksista perustuslain I osan VI osaston artikloihin (33-37 artikla)

IX osasto:Unioni ja sen lähiympäristö

Muutosehdotukset 42 artiklaa koskevaan ehdotukseen (unioni ja sen lähiympäristö) - Erittely

X osasto:Unionin jäsenyys

Unionin jäsenyyttä koskevien muutosehdotusten erittely:I osan X osastoa koskevat artiklaehdotukset (43-46 artikla)
3. ja 4. huhtikuuta 2003 - Keskustelu vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta koskevista

- artiklaehdotuksista Esitellään artiklat: VI osasto: Demokratian toteuttaminen unionissa; IX osasto: Unioni ja sen lähiympäristö; X osasto: Unionin jäsenyys perustuslakisopimuksen I osassa; III osa: Yleiset määräykset ja loppumääräykset

- Keskustelu varainhoitoa koskevista artiklaehdotuksista
Yhteenveto Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue - ehdotus I osan 31 artiklaksi - ehdotus II osan artikloiksi

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue:Yhteenveto muutosehdotuksista I osan 31 artiklaa ja II osan artikloja koskeviin ehdotuksiin

Euroopan unionin varainhoito: ehdotus 38-40 artiklaksi

Muutosehdotukset perustuslaillisen sopimuksen 38-40 artiklaan (unionin varainhoito) - Erittely
17. ja 18. maaliskuuta 2003 - Seuraavien artiklaehdotusten esittely: Unionin rahoitus, Vapaus, turvallisuus ja oikeus

- Keskustelu ehdotuksesta 24 artiklaksi ja sitä seuraaviksi artikloiksi

- Seuraavia ehdotuksia koskeva keskustelu: Ehdotus pöytäkirjaksi toissijaisuudesta ja suhteellisuudesta, Ehdotus pöytäkirjaksi kansallisten parlamenttien asemasta
Yhteenveto Euroopan unionin varainhoito:ehdotus 38-40 artiklaksi

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue - ehdotus I osan 31 artiklaksi - ehdotus II osan artikloiksi

Muutosehdotukset perustuslaillisen sopimuksen 24-33 artiklaan - Erittely

Huomioita toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevasta pöytäkirjaehdotuksesta - Yhteenveto

Muutosehdotukset pöytäkirjaan kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa - Erittely
5. maaliskuuta 2003 - Keskustelu luonnoksesta 8 - 16 artiklaksi Yhteenveto Muutosehdotukset perustuslaillisen sopimuksen 1 - 16 artiklaan, Erittely

Ehdotus perustuslaillisen sopimuksen 1 - 16 artiklaksi
27. ja 28. helmikuuta 2003 - Välineitä koskevien artiklaluonnosten (24 artikla ja seur.) esittely

- Keskustelu luonnoksesta 1-16 artiklaksi
Yhteenveto Ehdotus perustuslaillisen sopimuksen 24 - 33 artiklaksi

Ehdotukset pöytäkirjoiksi:
- toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta
- kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa


Muutosehdotukset perustuslaillisen sopimuksen 1 - 16 artiklaan, Erittely

Ehdotus perustuslaillisen sopimuksen 1 - 16 artiklaksi
6. ja 7. helmikuuta 2003 - Puheenjohtajisto esittelee perustuslaillisen sopimuksen I osan ensimmäistä artiklakokonaisuutta koskevan luonnoksen

- Georges Katiforis esittelee Sosiaalista Eurooppaa käsittelevän työryhmä 11:n raportin

- Alueellinen ja paikallinen ulottuvuus
Yhteenveto Ehdotus perustuslaillisen sopimuksen 1-16 artiklaksi

Sosiaalista Eurooppaa käsittelevän työryhmä 11:n loppuraportti

Corrigendum Sosiaalista Eurooppaa käsittelevän työryhmä 11:n loppuraportti

Alueellinen ja paikallinen ulottuvuus Euroopassa
20. ja 21. tammikuuta 2003 - Toimielinten toiminta Yhteenveto Toimielinten toiminta
20. joulukuuta 2002 - Ulkoinen toiminta : Kkeskustelu Jean-Luc Dehaenen johtaman työryhmä 7:n raportista

- Puolustus : keskustelu Michel Barnier'n johtaman työryhmä 8:n raportista
Yhteenveto Ulkoista toimintaa käsittelevän työryhmän 7 loppuraportti

Puolustusta käsittelevän työryhmä 8:n loppuraportti
5. ja 6. joulukuuta 2002 - Lainsäädäntömenettelyjen ja oikeudellisten välineiden yksinkertaistaminen: keskustelu Giuliano Amaton johtaman työryhmä 9:n raportista

- Sosiaalista Eurooppaa käsittelevän työryhmä 11:n perustaminen

- Turvallisuus ja oikeus: keskustelu John Brutonin johtaman työryhmä 10:n raportista
Yhteenveto Yksinkertaistamista käsittelevän työryhmä 9:n loppuraportti

Työryhmä: Sosiaalinen Eurooppa Luonnos: Työryhmän tehtävät

Vapautta, turvallisuutta ja oikeutta käsittelevän työryhmä 10:n loppuraportti
7. ja 8. marraskuuta 2002 - Talouspolitiikkojen koordinointi
a) keskustelu Klaus Hänschin johtaman työryhmä 6:n raportista
b) keskustelu sosiaalisesta Euroopasta

- Täydentävä toimivalta : keskustelu Henning Christophersenin johtaman työryhmä 5:n raportista
Yhteenveto Talouden hallintoa käsittelevän työryhmä 6:n loppuraportti

Puheenjohtajistolle työskentelytapojen 2 ja 15 artiklan mukaisesti toimitetut aloitteet

Kysely sosiaalisia kysymyksiä koskevaa keskustelua varten

Työryhmä 5:n loppuraportti
28. lokakuuta 2002 - Alustava ehdotus perustuslain luonteiseksi sopimukseksi

- Kansalliset parlamentit : Keskustelu Gisela Stuartin johtaman työryhmän 4 raportista

- Perusoikeuskirja : Keskustelu Antonio Vitorinon johtaman työryhmän 2 raportista
Yhteenveto Alustava ehdotus perustuslain luonteiseksi sopimukseksi

Kansallisten parlamenttien asemaa käsittelevän työryhmä 4:n loppuraportti

Työryhmä 2:n loppuraportti
3. ja 4. lokakuuta 2002 - Unionin oikeushenkilöllisyys - keskustelu työryhmä 3:n raportista

- Toissijaisuus - keskustelu työryhmä 1:n raportista
Yhteenveto Oikeushenkilöllisyyttä käsittelevän työryhmän (työryhmä 3) loppuraportti

Toissijaisuusperiaatetta käsittelevän työryhmän (työryhmän I) päätelmät
12. ja 13. syyskuuta 2002 - Välineiden ja menettelyjen yksinkertaistaminen Yhteenveto Oikeudelliset välineet - nykyinen järjestelmä

Lainsäädäntömenettelyt (mukaan lukien talousarviomenettely):- nykytilanne
11. ja 12. heinäkuuta 2002 - EU:n ulkoinen toiminta

- Nuorten valmistelukunnan kertomus
Yhteenveto

Nuorten Eurooppa-valmistelukunnan päätösasiakirja
Keskusteluasiakirja EU:n ulkoisesta toiminnasta
24. ja 25. kesäkuuta 2002 - Kansalaisyhteiskunnan kuuleminen Yhteenveto Yhteenveto kansalaisfoorumin osallistujien kannanotoista
6. ja 7. kesäkuuta 2002 - Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue: Euroopan unioniin ja jäsenvaltioiden rooli

- Kansallisten parlamenttien asema eurooppalaisissa rakenteissa
Yhteenveto Oikeus- ja sisäasiat - Tilannekatsaus ja yleinen ongelmakenttä

Kansallisten parlamenttien asema eurooppalaisissa rakenteissa
23. ja 24. toukokuuta 2002 - Euroopan unioni suorittaa tehtäviään: tehokkuus ja legitiimiys Yhteenveto Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välinen toimivallan jako

Nykyinen järjestelmä, ongelmat ja pohdittavia seikkoja
15. ja 16. huhtikuuta 2002 - Euroopan unionin tehtävät Yhteenveto Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välinen toimivallan jako - nykyisen järjestelmän kuvaus
21. ja 22. maaliskuuta 2002 - Mitä Euroopan unionilta odotetaan? Yhteenveto
28. helmikuuta 2002 - Avajaisistunto Yhteenveto Avajaisistunnossa pidetyt puheet


Paluu täysistuntosivulle