Home

Täysistunnot

Valmistelukunta kokoontuu yhden tai kaksi kertaa kuukaudessa Euroopan parlamentin rakennuksessa Brysselissä.

Vaikka istunnoissa käsitellään useita erilaisia kysymyksiä, jokaisessa istunnossa keskitytään pääasiassa yhteen tai kahteen tärkeään kysymykseen.

Puheenjohtajisto laatii esityslistan. Ennen istuntoa valmistelukunnan jäsenille toimitetaan asiakirjoja, joiden avulla he voivat valmistautua istuntoon.

Kolme viimeisintä täysistuntoa

Täysistunnot Pääaiheet Keskustelut Valmisteluasiakirjat
9. ja 10. heinäkuuta 2003 - Päätösistunto Yhteenveto Puheenjohtaja Giscard d'Estaingin puheenvuoro valmistelukunnan istunnon päätteeksi 10.7.2003 (ranskaksi)
4. heinäkuuta 2003 - Puheenjohtajan suullinen raportti 20. kesäkuuta pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta

- Keskustelu asiakirjoista CONV 802/03 (CONV 821/03) ja asiakirjan CONV 836/03 tarkistetusta versiosta
Yhteenveto Perustuslakiehdotus, II osa - Tarkistetut tekstiehdotukset II, III ja IV osaksi

Muutosehdotukset asiakirjassa CONV 802/03 olevaan tekstiehdotukseen - Erittely

Ehdotus perustuslaiksi, Volume II
11. ja 13. kesäkuuta 2003 - Esitellään koko I osan tarkistettu teksti, jota edeltää johdanto-osa ja johon on liitetty pöytäkirja kansallisten parlamenttien asemasta ja pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta. Yhteenveto I osan tarkistettu versio

Kaikki täysistunnot
Kokousaikataulu

Täysistuntojen täydelliset istuntoselostukset ovat Euroopan parlamentin sivuilla.

Haluatko osallistua täysistuntoon?
Ota yhteyttä Euroopan parlamentin vierailupalveluun. Sähköpostiosoite: vissem@europarl.eu

Haluatko seurata täysistunnon kulkua suorassa lähetyksessä?