Home

Sihteeristö

Valmistelukuntaa ja puheenjohtajistoa avustaa sihteeristö, jota johtaa pääsihteeri, Ison-Britannian ulkoasiainhallinnon entinen päällikkö Sir John Kerr. Sihteeristö avustaa valmistelukunnan kaikkia jäseniä kaikissa valmistelukunnan työhön liittyvissä asioissa, erityisesti laatimalla sille keskustelu- ja tausta-asiakirjoja sekä yhteenvetoja keskusteluista. Se avustaa myös valmistelukunnan puheenjohtajaa, kahta varapuheenjohtajaa ja puheenjohtajistoa. Lisäksi sihteeristö vastaa valmistelukunnan logistisista ja käytännön järjestelyistä, ja sen tehtävänä on organisoida keskustelufoorumin toiminta.

Sihteeristön jäsenet valitaan ensisijaisesti neuvoston pääsihteeristöstä, mutta siihen kuuluu myös asiantuntijoita Euroopan komissiosta ja Euroopan parlamentin pääsihteeristöstä sekä EU:n toimielimien ulkopuolelta lähetettyjä jäseniä.

Alla on täydellinen luettelo sihteeristön jäsenistä yhteystietoineen.

Sihteeristö

Sir John KERR
pääsihteeri

Tel. 32-285 5071 / 5072 (secr.)
Email: john.kerr@consilium.eu.int
Fax : +32-285 5073

Annalisa GIANNELLA
Varapääsihteeri

Tel. 32-2-285 8044/8045 (secr.)
Email: annalisa.giannella@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 8155

Nikolaus MEYER-LANDRUT
Tiedottaja

Tel. 32-2-285 5044/7105(secr.)
Email: convention.presse@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 5060


Puheenjohtajan Kabinetti

Walpurga SPECKBACHER
Kabinettipäällikkö

Tel. 32-2-285 5240
Email: walpurga.speckbacher@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 7565

Alessandra SCHIAVO

Tel. 32-2-285 5972
Email: alessandra.schiavo@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 6162


Sihteeristn jsenet
Tekstinlaatijat :
Marta ARPIO SANTACRUZ

Tel. 32-2-285 6183
Email: marta.arpio@consilium.eu.int

Agnieszka BARTOL

Tel. 32-2-285 6694
Email: agnieszka.bartol@consilium.eu.int

Hervé BRIBOSIA

Tel. 32-2-285 5047
Email: herve.bribosia@consilium.eu.int

Maryem van den HEUVEL

Tel. 32-2-285 8503
Email: maryem.vandenheuvel@consilium.eu.int

Clemens LADENBURGER

Tel. 32-2-285 5057
Email: clemens.ladenburger@consilium.eu.int

María José MARTÍNEZ IGLESIAS

Tel. 32-2-285 5061
Email: maria-jose.martinez-iglesias@consilium.eu.int

Guy MILTON

Tel. 32-2-285 8519
Email: guy.milton@consilium.eu.int

Ricardo PASSOS

Tel. 32-2-285 5049
Email: ricardo.passos@consilium.eu.int

Kristin de PEYRON

Tel. 32-2-285 9816
Email: kristin.depeyron@consilium.eu.int

Alain PILETTE

Tel. 32-2-285 8989
Email: alain.pilette@consilium.eu.int

Etienne de PONCINS

Tel. 32-2-285 5112
Email: etienne.deponcins@consilium.eu.int

Neuvonantajat :
Nicole BUCHET

Tel. 32-2-285 5180
Email: nicole.buchet@consilium.eu.int

Elisabeth GATEAU

Tel. 32-2-285 9806
Email: elisabeth.gateau@consilium.eu.int

Muut jäsenet :
Alan PIOTROWSKI

Tel. 32-2-285 6240
Email: alan.piotrowski@consilium.eu.int

Anne WALTER

Tel. 32-2-285 6348
Email: anne.walter@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 5060

Postiosoite :

EU-valmistelukunnan sihteeristö
Rue de la Loi, 175
B-1048 BRUSSELS
BELGIUM