Home

Praesidium

Puheenjohtajiston tehtävänä on viedä asioiden käsittelyä valmistelukunnassa eteenpäin ja tarjota perusta sen työskentelylle.

Puheenjohtajisto muodostuu valmistelukunnan puheenjohtajasta, sen kahdesta varapuheenjohtajasta sekä yhdeksästä valmistelukunnan jäsenestä, jotka edustavat seuraavia tahoja: valmistelukunnan työn aikana neuvoston puheenjohtajina toimivien maiden (Espanja, Tanska ja Kreikka) hallitusten edustajat, kaksi kansallisten parlamenttien edustajaa, kaksi Euroopan parlamentin edustajaa ja kaksi komission edustajaa.

Puheenjohtajisto kokoontuu säännöllisesti, tavallisesti kaksi kertaa kuukaudessa: kerran ennen valmistelukunnan täysistuntoa ja kerran täysistuntojen välillä.

Sen erityistehtäviä ovat täysistuntojen esityslistaehdotusten valmistelu sekä keskustelufoorumin toiminnan ja organisoinnin valvominen.

Alojz Peterle, joka on Slovenian parlamentin edustaja valmistelukunnassa, osallistuu puheenjohtajiston kokouksiin ehdokasvaltioiden parlamenttien edustajien nimeämänä kutsuvieraana.

Puheenjohtaja

Valéry GISCARD d'ESTAING

Varapuheenjohtajat

Giuliano AMATO
Jean-Luc DEHAENE

Valmistelukunnan työn aikana neuvoston puheenjohtajina toimivien hallitusten edustajat

Alfonso DASTIS
Henning CHRISTOPHERSEN
Georges PAPANDREOU

Kansallisten parlamenttien edustajat

John BRUTON
Gisela STUART

Euroopan parlamentin edustajat

Klaus HÄNSCH
Íñigo MÉNDEZ DE VIGO

Euroopan komission edustajat

Michel BARNIER
António VITORINO

Kutsuvieras

Alojz PETERLE