Home

Järjestelyt

Valmistelukunnan kokoonpano

Eurooppa-neuvosto nimitti valmistelukunnan puheenjohtajaksi Valéry Giscard d'Estaingin ja varapuheenjohtajiksi Giuliano Amaton ja Jean Luc Dehaenen.

Valmistelukunta muodostuu unionin tulevaisuudesta käytävän keskustelun tärkeimmistä osanottajista. Puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi valmistelukuntaan kuuluu:

  • 15 jäsenvaltioiden valtion- tai hallituksen päämiesten edustajaa (yksi kustakin jäsenvaltiosta)
  • 13 ehdokasvaltioiden valtion- tai hallituksen päämiesten edustajaa (yksi kustakin ehdokasvaltiosta)
  • 30 jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien edustajaa (kaksi kustakin jäsenvaltiosta)
  • 26 ehdokasvaltioiden kansallisten parlamenttien edustajaa (kaksi kustakin ehdokasvaltiosta)
  • 16 Euroopan parlamentin jäsentä
  • 2 Euroopan komission edustajaa.

Valmistelukunnan jokaisella varsinaisella jäsenellä on sijainen.

Talous- ja sosiaalikomitea (kolme edustajaa), alueiden komitea (kuusi edustajaa), työmarkkinaosapuolet (kolme edustajaa) ja Euroopan unionin oikeusasiamies kutsutaan valmistelukuntaan tarkkailijoiksi.
Laekenin julistuksen mukaan ehdokasvaltiot osallistuvat täysimääräisesti asioiden käsittelyyn, mutta ne eivät kuitenkaan voi estää jäsenvaltioiden kesken saavutettavaa yhteisymmärrystä.

Kokoonpano

Täysistunnot

Valmistelukunta kokoontuu täysistuntoon joka kuukausi Euroopan parlamentin rakennuksessa Brysselissä.
Istunnot ovat julkisia ja kestävät kaksi puolikasta päivää.

Täysistunnot

Työryhmät

Valmistelukunnan jäsenet osallistuvat työryhmiin tarkastellakseen perusteellisemmin tiettyjä erityiskysymyksiä.

Työryhmät

Puheenjohtajisto

Puheenjohtajisto huolehtii valmistelukunnan työskentelyn edistymisestä.
Valmistelukunnan puheenjohtajisto muodostuu valmistelukunnan puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista, kahdesta Euroopan parlamentin jäsenten edustajasta, kahdesta komission edustajasta, kahdesta kansallisten parlamenttien edustajasta sekä Espanjan, Tanskan ja Kreikan hallitusten edustajista (maat, jotka valmistelukunnan työn aikana toimivat neuvoston puheenjohtajina).
Puheenjohtajisto kutsuu jokaiseen kokoukseensa yhden ehdokasvaltioiden edustajien nimeämän valmistelukunnan jäsenen.

Puheenjohtajisto

Sihteeristö

Valmistelukuntaa avustaa sihteeristö, jota johtaa Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoasiainhallinnon entinen päällikkö Sir John Kerr. Häntä avustaa varapääsihteerinä Euroopan unionin virkamies Annalisa Giannella.

Sihteeristö
Haasteet
Työskentely