Home

Avainsanat

Soveltamisen keskeyttämistä koskeva lauseke

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen on Amsterdamin sopimuksella sisällytetty soveltamisen keskeyttämistä koskeva lauseke.

Sen nojalla jäsenvaltiolta voidaan pidättää joitakin sille perussopimusten nojalla kuuluvista oikeuksista (esimerkiksi äänioikeus neuvostossa), jos se rikkoo vakavasti ja jatkuvasti periaatteita, joille unioni perustuu (vapaus, demokratia, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen sekä oikeusvaltio). Sen sijaan kyseiselle jäsenvaltiolle kuuluvat velvoitteet sitovat sitä edelleen.

Syveneminen/yhdentyminen

Syvenemisellä tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään sitomaan jäsenvaltiot tiiviimmin toisiinsa vahvistamalla ja kehittämällä niitä yhdistäviä tekijöitä (usein puhutaan myös yhdentymisestä). Tulliliitto, yhteismarkkinat ja niihin liittyvät politiikan alat sekä viimeisimpänä euroalue ovat osa tätä kehitystä. Syvenemistä on usein pidetty laajentumisen edellytyksenä.

Katso:

Laajentuminen