Home

Avainsanat

Äänten painottaminen neuvostossa

Kun neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä, kunkin jäsenvaltion äänten määrä perustuu sen asukaslukuun. Äänet painotetaan siten, että voidaan taata tietty tasapaino suuri- ja pieniväestöisten maiden välillä.

Katso:

Kaksoisenemmistö
Laajentuminen
Määräenemmistö