Home

Avainsanat

Oikeus- ja sisäasiat (YOS)

Yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa otettiin mukaan Euroopan unionin toiminta-aloihin Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella (Maastrichtin sopimus). Yhteistyön tarkoituksena on toteuttaa henkilöiden vapaan liikkuvuuden periaatetta. Yhteistyötä tehdään seuraavilla aloilla:

  • turvapaikkapolitiikka
  • jäsenvaltioiden ulkorajojen ylittämistä koskevat säännöt
  • maahanmuuttopolitiikka
  • huumausaineiden väärinkäytön torjuminen
  • kansainvälinen petostentorjunta
  • oikeudellinen yhteistyö siviili- ja rikosasioissa
  • tulliyhteistyö
  • poliisiyhteistyö.

Amsterdamin sopimuksella yhteistyö oikeus- ja sisäasioiden alalla järjestettiin uudelleen. Tavoitteeksi asetettiin vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luominen. Jotkut aloista on "yhteisöllistetty" (turvapaikka-asiat, maahanmuutto, ulkorajojen ylittäminen, oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla).

Katso:

Yhteisöllistäminen
"Yhdyskäytävä"
Euroopan unionin pilarit
Yhteinen kanta

Opting in -menettely

Valinnaista osallistumislauseketta eli opting in -menettelyä käytettäessä jäsenvaltio, joka on päättänyt, ettei se osallistu perussopimusten mukaisiin toimiin, voi harkita kantaansa uudelleen milloin tahansa. Esimerkiksi Tanskalla on erityisjärjestely, joka koskee Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston viisumi, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa sekä muuta henkilöiden liikkuvuuteen liittyvää politiikka. Tanska voi milloin hyvänsä lopettaa tämän poikkeusjärjestelyn käytön, mikäli Tanskan kansa niin päättää.