Home

Avainsanat

Eurooppaa on rakennettu 50 vuotta. Sen myötä käsitteiden, sääntöjen, menettelyjen ja toimielinten kuvaamiseen on kehittynyt oma sanastonsa, sillä kaikki suuret uudistukset tuovat mukanaan uusia käsitteitä.

Seuraavat "eurooppalaisen sanaston" käsitteet toistuvat usein valmistelukunnan asiakirjoissa, ja niiden merkitys on hyvä tuntea unionin nykyisen toiminnan ja perusperiaatteiden ymmärtämiseksi.

Tietyt käsitteet ja ilmaisut ovat erityisen tärkeitä, ja useimmat "eurooppalaisen sanaston" määritelmät pohjautuvat niihin.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö