Home

Avainsanat

Maastrichtin sopimus

Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992, ja se tuli voimaan 1. marraskuuta 1993. Se liitti yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi - Euroopan unioniksi - yhteisöt, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteistyön oikeus- ja sisäasioissa. Sillä perustettiin talous - ja rahaliitto (EMU) sekä yhteinen raha (euro). Lisäksi siinä vahvistettiin Euroopan kansalaisuuden käsite. Sen perusteella myös otettiin käyttöön tiettyjä asioita koskeva neuvoston ja parlamentin yhteispäätösmenettely, joka lisäsi Euroopan parlamentin osallistumista lainsäädännön laatimiseen.

Monen nopeuden Eurooppa

Monen nopeuden Eurooppa pitää sisällään saman ajatuksen kuin vaihtelevan geometrian Eurooppa. Sen lisäksi se kuitenkin tarkoittaa, että jäsenvaltiot, jotka eivät ensimmäisessä vaiheessa ole halunneet liittyä pidemmälle menevää yhdentymistä tavoitteleviin valtioihin, voivat tulla mukaan myöhemmin.

Katso:

Yhteinen toimielinjärjestelmä
Tiiviimpi yhteistyö
Ydinjoukko

Määräenemmistö

Määräenemmistöllä tarkoitetaan äänimäärää, joka tarvitaan perussopimuksissa määrätyissä tapauksissa päätöksen tekemiseksi neuvostossa. Jäsenvaltioiden äänet painotetaan asukasluvun perusteella väkiluvultaan pienten maiden eduksi seuraavasti: Italialla, Ranskalla, Saksalla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on kullakin 10 ääntä, Espanjalla on 8 ääntä, Alankomailla, Belgialla, Kreikalla ja Portugalilla on kullakin 5 ääntä, Itävallalla ja Ruotsilla on kummallakin 4 ääntä, Irlannilla, Suomella ja Tanskalla on kullakin 3 ääntä ja Luxemburgilla on 2 ääntä.

Määräenemmistöön tarvitaan vähintään 62 ääntä 87:stä (71 prosenttia äänistä).

Katso:

Euroopan unionin neuvosto
Äänten painottaminen neuvostossa
Yksimielisyys