Home

Avainsanat

Rakentava äänestämästä pidättyminen

Rakentava äänestämästä pidättyminen merkitsee ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteydessä sitä, että jäsenvaltio pidättyy neuvoston äänestyksestä ilman että pidättyminen estää yksimielisyyden.

Kyseinen jäsenvaltio ei ole velvollinen soveltamaan kyseistä päätöstä, mutta sen on hyväksyttävä, että päätös sitoo unionia. Sen on näin ollen pidätyttävä toimista, jotka voivat olla ristiriidassa mainittuun päätökseen perustuvan unionin toiminnan kanssa.