Home

Keskustelufoorumi

Euroopan tulevaisuudesta käytävä keskustelu Laekenin Julistus

Keskustelun laajentamiseksi ja kaikkien kansalaisten saamiseksi siihen mukaan perustetaan keskustelufoorumi kansalaisyhteiskuntaa edustavia organisaatioita varten (työmarkkinaosapuolet, taloudelliset toimijat, valtioista riippumattomat järjestöt, yliopisto- ja tiedemaailma jne.). Kyse on sellaisten järjestöjen jäsennellystä verkostosta, joille annetaan säännöllisesti tietoja valmistelukunnan keskusteluista ja jotka ottavat esityksillään osaa keskusteluun. Niitä voidaan kuulla tai niiden kanssa voidaan neuvotella tietyistä kysymyksistä puheenjohtajiston määrittelemällä tavalla.