Home

Valmistelukunnan asiakirjat

Valmistelukunnan jäsenen Dick Rochen esitys:- "Joint position paper on Development Co-operation in the new Treaty for the European Union"
  15/05/2003      CONV 743/03  Formaatti PDF
 
Ylähuoneen Select Committee on the European Unionin selvitys - esittelijöinä lordi Tomlinson ja lordi Maclennan:"The Future of Europe:Constitutional Treaty - Draft articles on External Action"
  15/05/2003      CONV 741/03  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenten sijaisten Tomlinsonin ja Maclennanin esittämä Ison-Britannian parlamentin ylähuoneen EU-valiokunnan raportti:"The future of Europe:Constitutional Treaty - Draft Articles on the Institutions"
  15/05/2003      CONV 740/03  Formaatti PDF
 
Kansallisten parlamenttien asema perustuslakiehdotuksessa
  14/05/2003      CONV 738/03  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen P. Hainin puheenjohtaja Giscard d'Estaingille osoittaman perusoikeuskirjaa koskevan kirjeen kopio
  13/05/2003      CONV 736/03  Formaatti PDF
 
Unionin tuomioistuinta ja unionin yleisen oikeusasteen tuomioistuinta koskevat artiklat
  12/05/2003      CONV 734/03  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Josef Zielenicin esitys - "96th Resolution of the Senate of the Czech Republic concerning the future Constitutional Treaty of EU"
  08/05/2003      CONV 731/03  Formaatti PDF
 
Perustuslain II osa - Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden nimeämien asiantuntijoiden työryhmän toinen raportti
  12/05/2003      CONV 729/03  Formaatti PDF
 
IV osa:Tekstiehdotus ja huomautukset
  26/05/2003      CONV 728/03  Formaatti PDF
 
Tiettyjä III osan kohtia koskeva tekstiehdotus ja huomautukset
  27/05/2003      CONV 727/03  Formaatti PDF
 
Tiettyjä III osan kohtia koskeva tekstiehdotus ja huomautukset
  28/05/2003      CONV 727/03 COR2 Formaatti PDF
 
Tiettyjä III osan kohtia koskeva tekstiehdotus ja huomautukset
  28/05/2003      CONV 727/03 COR1 Formaatti PDF
 
II osa:tekstiehdotus ja huomautukset
  26/05/2003      CONV 726/03  Formaatti PDF
 
Perustuslakiehdotus, II osa - Tekstiehdotukset II, III ja IV osaksi
  28/05/2003      CONV 725/03 COR1 Formaatti PDF
 
Ehdotus perustuslaiksi, nide I - Tarkistettu I osan teksti
  28/05/2003      CONV 724/1/03 REV1 Formaatti PDF
 
Tiiviimpi yhteistyö - Perustuslain I osan V osaston 32 b artikla sekä II osan I - P artiklat
  14/05/2003      CONV 723/03  Formaatti PDF
 
Johdanto-osa
  28/05/2003      CONV 722/03  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan loppuvaiheen työskentelytapaa koskeva puheenjohtajan kirje valmistelukunnan jäsenille
  08/05/2003      CONV 721/03  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan työskentelytapojen 2 artiklan mukainen pyyntö lisäistuntojen pitämiseksi
  08/05/2003      CONV 720/03  Formaatti PDF
 
(title not available)
  08/05/2003      CONV 717/03  Formaatti PDF
 
H. Farnleiterin ja L. Michelin kirje:tuomioistuinta käsittelevä pohdintaryhmä
  06/05/2003      CONV 716/03  Formaatti PDF
 
Mielipidemittaus yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta
  30/04/2003      CONV 712/03  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenten sijaisten Tomlinsonin ja Maclennanin esittämä ylähuoneen EU-valiokunnan raportti "The Future of Europe - Convention Working Group Reports on Defence and External Action"
  02/05/2003      CONV 710/03  Formaatti PDF
 
Yhteenveto muutosehdotuksista seuraaviin artikloihin:- Unionin toimielimet, ehdotukset perustuslain I osan IV osaston artikloiksi (14, 15, 16, 16 a, 17, 17 a, 17 b, 18, 18 a ,19, 20, 21, 22, 23 ja 41 artikla) - Demokratian toteutuminen (I osan VI osaston X artikla)
  09/05/2003      CONV 709/03  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenten sijaisten Tomlinsonin ja Maclennanin esittämä ylähuoneen EU-valiokunnan raportti "The future of Europe:Constitutional Treaty - draft Articles 43-46 (Union membership) and General and Final Provisions"
  30/04/2003      CONV 708/03  Formaatti PDF
 
1 2 x 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 


Monet asiakirjoista ovat saatavina PDF-tiedostoina. Asiakirjojen katseluun, tallentamiseen ja tulostamiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelman versio 4.0 (tai uudempi). Sen voi kopioida osoitteesta www.adobe.com.