Home

Valmistelukunnan jäsenten esitykset

Valmistelukunnan jäsenen René van der Lindenin ja valmistelukunnan jäsenen sijaisen Wim van Eekelenin esitys:Kansallisten parlamenttien asema:esimerkki hyvästä toimintatavasta
  11/07/2002      CONV 182/02  Formaatti PDF
 
Jäsenen Lamberto Dinin esitys "Euroopan unionin ulko- ja tuvallisuuspolitiikka"
  09/07/2002      CONV 180/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenten Andrew Duffin ja Alain Lamassouren, Olivier Duhamelin, Karel De Guchtin, Sylvia Kaufmannin, Josef Zieleniecin ja jäsenen sijaisen Pervenche Berèsin esitys:"Toimivalta ja toissijaisuus ja niihin liittyvä sekaannus"
  09/07/2002      CONV 178/02  Formaatti PDF
 
Eräiden valmistelukunnan jäsenten esitys
  08/07/2002      CONV 177/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen sijaisen Filadelfio Basileen esitys:Oikeus- ja sisäasiat
  05/07/2002      CONV 176/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen sijaisen Maria Bergerin esitys:"Reform der rechtlichen Instrumente"
  26/06/2002      CONV 160/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen sijaisen Adrian Severinin esitys:"Eurooppa:tulevaisuus vapauden, turvallisuuden ja oikeuden merkeissä"
  03/07/2002      CONV 153/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenten Karel De Guchtin ja Andrew Duffin sekä valmistelukunnassa tarkkailijana olevan Patrick Dewaelin esitys:"Role of the subnational entities and of the regions with legislative competences"
  26/06/2002      CONV 152/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen sijaisen John Cushnahanin esitys:ehdotus EU:n rannikkovartiostosta
  28/06/2002      CONV 150/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnassa tarkkailijana olevan Georges Jacobsin esitys
  21/06/2002      CONV 127/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Lamberto Dinin esitys
  19/06/2002      CONV 123/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen sijaisen Gerhard Kurzmannin esitys:Kansallisten parlamenttien asema EU:ssa
  18/06/2002      CONV 119/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Reinhard Böschin esitys:Oikeus- ja sisäasioita koskevan politiikan alat
  18/06/2002      CONV 118/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Jan Kavanin esitys
  18/06/2002      CONV 115/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen sijaisen professori P. C. Ioakimidisin esitys:"Answers to the questions of the Laeken Declaration"
  18/06/2002      CONV 113/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Joachim Wuermelingin esitys EU:n toimivallasta
  17/06/2002      CONV 107/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Michael Attalidesin esitys
  14/06/2002      CONV 102/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenten Peeter Kreitzbergin ja Tunne Kelamin esitys Kansallisten parlamenttien asema
  13/06/2002      CONV 95/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen sijaisen Filadelfio Guido Basilen esitys:Euroopan unionin tehtävät
  13/06/2002      CONV 94/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenten Peter Glotzin, Peter Heinin, Danuta Hübnerin, Ray McSharryn ja Pierre Moscovicin esitys Toimivallanjako
  14/06/2002      CONV 88/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Antonio Tajanin esitys:Euroopan oikeusalue ja kansalaisten perusoikeuksien suojelu
  11/06/2002      CONV 87/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Anne Van Lanckerin esitys:sosioekonominen hallinto tulevassa perussopimuksessa
  10/06/2002      CONV 86/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Alain Barraun esitys:kansalliset parlamentit
  31/05/2002      CONV 84/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan varajäsenen Riitta Korhosen esitys
  30/05/2002      CONV 83/02  Formaatti PDF
 
Suomen eduskuntaa edustavien valmistelukunnan jäsenten esitys kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionin rakenteissa
  30/05/2002      CONV 82/02  Formaatti PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 x 15 16

 


Monet asiakirjoista ovat saatavina PDF-tiedostoina. Asiakirjojen katseluun, tallentamiseen ja tulostamiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelman versio 4.0 (tai uudempi). Sen voi kopioida osoitteesta www.adobe.com.