Home

Valmistelukunnan asiakirjat

torstai 3.4. ja perjantai 4.4.2003
  28/03/2003      CONV 645/03  Formaatti PDF
 
Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue:Yhteenveto muutosehdotuksista I osan 31 artiklaa ja II osan artikloja koskeviin ehdotuksiin
  07/04/2003      CONV 644/1/03 REV1 Formaatti PDF
 
Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue:Yhteenveto muutosehdotuksista I osan 31 artiklaa ja II osan artikloja koskeviin ehdotuksiin
  01/04/2003      CONV 644/03  Formaatti PDF
 
Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue:Yhteenveto muutosehdotuksista I osan 31 artiklaa ja II osan artikloja koskeviin ehdotuksiin
  02/04/2003      CONV 644/03 COR1 Formaatti PDF
 
Muutosehdotukset perustuslaillisen sopimuksen 38-40 artiklaan (unionin varainhoito) - Erittely
  31/03/2003      CONV 643/03  Formaatti PDF
 
17. ja 18. maaliskuuta 2003 pidetyn kokouksen läsnäololuettelo
  20/03/2003      CONV 633/03  Formaatti PDF
 
5. maaliskuuta 2003 pidetyn ylimääräisen kokouksen läsnäololuettelo
  19/03/2003      CONV 631/03  Formaatti PDF
 
Yhteenveto täysistunnosta - 17. ja 18.2003, Bryssel
  21/03/2003      CONV 630/03  Formaatti PDF
 
ESITYSLISTA
  19/03/2003      CONV 628/03  Formaatti PDF
 
Yhteenveto ylimääräisestä täysistunnosta Bryssel, 5. maaliskuuta 2003
  17/03/2003      CONV 624/03  Formaatti PDF
 
Ehdotus Euratom-sopimusta koskevaksi lähestymistavaksi
  14/03/2003      CONV 621/03  Formaatti PDF
 
Perustuslain II osa - Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden nimeämien asiantuntijoiden työryhmän raportti
  17/03/2003      CONV 618/03  Formaatti PDF
 
Perustuslain II osa - Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden nimeämien asiantuntijoiden työryhmän raportti = talous- ja rahapolitiikkaa koskeva jakso
  20/03/2003      CONV 618/03 ADD1 Formaatti PDF
 
Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue - ehdotus I osan 31 artiklaksi - ehdotus II osan artikloiksi
  14/03/2003      CONV 614/03  Formaatti PDF
 
Talousarviomenettelyä käsittelevä pohdintaryhmä
  13/03/2003      CONV 612/03  Formaatti PDF
 
Muutosehdotukset pöytäkirjaan kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa - Erittely
  12/03/2003      CONV 611/03  Formaatti PDF
 
Huomioita toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevasta pöytäkirjaehdotuksesta - Yhteenveto
  13/03/2003      CONV 610/1/03 REV1 Formaatti PDF
 
Huomioita toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevasta pöytäkirjaehdotuksesta - Yhteenveto
  12/03/2003      CONV 610/03  Formaatti PDF
 
Muutosehdotukset perustuslaillisen sopimuksen 24-33 artiklaan - Erittely
  28/03/2003      CONV 609/1/03 REV1 Formaatti PDF
 
Muutosehdotukset perustuslaillisen sopimuksen 24-33 artiklaan - Erittely
  12/03/2003      CONV 609/03  Formaatti PDF
 
EUROOPPA-VALMISTELUKUNNAN istunto
  12/03/2003      CONV 608/03  Formaatti PDF
 
Euroopan unionin varainhoito:ehdotus 38-40 artiklaksi
  14/03/2003      CONV 602/03  Formaatti PDF
 
Muistio täysistunnosta - Bryssel 27.-28.2.2003
  11/03/2003      CONV 601/03  Formaatti PDF
 
EUROOPPA-VALMISTELUKUNNAN ylimääräinen istunto
  03/03/2003      CONV 595/03  Formaatti PDF
 
27. ja 28. helmikuuta 2003 pidetyn kokouksen läsnäololuettelo
  03/03/2003      CONV 594/03  Formaatti PDF
 
1 2 3 4 x 6 7 8 9 10 11 12

 


Monet asiakirjoista ovat saatavina PDF-tiedostoina. Asiakirjojen katseluun, tallentamiseen ja tulostamiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelman versio 4.0 (tai uudempi). Sen voi kopioida osoitteesta www.adobe.com.