Home

Valmistelukunnan jäsenten esitykset

Valmistelukunnan jäsenten Hannes Farnleitnerin ja Reinhard E. Böschin esitys:"Toissijaisuusperiaatteen tehokas soveltaminen"
  05/09/2002      CONV 241/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Hildegard Puwakin esitys:"Europe as an Area of Freedom, Security and Justice"
  05/09/2002      CONV 240/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan varajäsenen Filadelfio Basilen esitys "The Role of National Parliaments"
  05/09/2002      CONV 239/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Hannes Farnleitnerin esitys "Asylum, Migration and Police Cooperation"
  05/09/2002      CONV 238/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Alain Lamassouren esitys:"Euroopan unioni:neljä mahdollista mallia"
  03/09/2002      CONV 235/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Andrew DUFFin esitys "A Mode Constitution for a Federal Union of Europe"
  03/09/2002      CONV 234/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Caspar Einemin ja jäsenen sijaisen Maria Bergerin esitys "Kohti sosiaaliunionia"
  04/09/2002      CONV 232/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenten Michel Barnierin ja António Vitorinon esitys:"Yhteisömetodi"
  03/09/2002      CONV 231/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenten Michel Barnierin ja António Vitorinon esitys:"Komission aloiteoikeus"
  03/09/2002      CONV 230/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenten Michel Barnierin ja António Vitorinon toimittama komission tiedonanto:"Komission tiedonanto valmistelukunnalle 22.5.2002:Euroopan unionin suunnitelma"
  03/09/2002      CONV 229/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Hannes Farnleitnerin ja valmistelukunnan jäsenen sijaisen Gerhard Tusekin esitys:"Proposals for Treaty changes"
  13/08/2002      CONV 224/02  Formaatti PDF
 
Euroopan oikeusasiamiehen Jacob Södermanin esitys:"Ehdotuksia perussopimusten muutoksiksi"
  26/07/2002      CONV 221/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Vytenis Povilas Andriukaitisin ja valmistelukunnan jäsenen sijaisen Dalia Kutraite-Giedraitienen esitys:"Kansallisten parlamenttien aseman vahvistaminen"
  01/08/2002      CONV 220/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Vytenis Povilas Andriukaitiksen esitys:"Perussopimusten yksinkertaistaminen"
  26/07/2002      CONV 215/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Vytenis Povilas Andriukaitisin esitys:"EU:n ja jäsenvaltioiden välinen toimivallan jako"
  26/07/2002      CONV 214/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenten Elmar Brokin, Jacques Santer'in, René van der Lindenin, Joachim Wuermelingin sekä muiden jäsenten esitys:"Tuomiovaltaa käyttävän elimen on valvottava toissijaisuutta"
  24/07/2002      CONV 213/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Cristiana Muscardinin esitys:Euroopan kansalaiset ja toimielimet
  19/07/2002      CONV 208/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen sijaisen Inese Birzniecen esitys:Euroopan unionin tulevaisuus
  19/07/2002      CONV 207/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Caspar Einemin esitys:Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
  17/07/2002      CONV 202/02  Formaatti PDF
 
Alueiden komitean tarkkailijoiden ja valmistelukunnan jäsenten Eduardo ZAPLANA HERNANDEZ-SOROn, Jos CHABERTin, Manfred DAMMEYERin, Patrick DEWAELin, Claude DU GRANRUTin, Claudio MARTINIn esitys
  17/07/2002      CONV 195/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Pavol Hamzikin esitys:Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka osana Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
  17/07/2002      CONV 194/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Sylvia-Yvonne Kaufmannin esitys:Perustuslain luonteinen sopimus sosiaaliselle Euroopalle
  15/07/2002      CONV 190/1/02 REV1 Formaatti PDF
 
Eräiden valmistelukunnan jäsenten esitys
  12/07/2002      CONV 189/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Karel de Guchtin esitys "Toisenlainen asema kansallisille parlamenteille EU:ssa"
  11/07/2002      CONV 183/02  Formaatti PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x 14 15 16

 


Monet asiakirjoista ovat saatavina PDF-tiedostoina. Asiakirjojen katseluun, tallentamiseen ja tulostamiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelman versio 4.0 (tai uudempi). Sen voi kopioida osoitteesta www.adobe.com.