Home

Valmistelukunnan asiakirjat

ESITYSLISTA
  10/09/2002      CONV 247/02  Formaatti PDF
 
Toisen aallon työryhmien kokoonpano
  11/09/2002      CONV 243/02  Formaatti PDF
 
ESITYSLISTA EUROOPPA-VALMISTELUKUNNAN istunto
  06/09/2002      CONV 226/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan istunto 12. ja 13. syyskuuta 2002 - Välineiden ja menettelyjen yksinkertaistaminen
  06/09/2002      CONV 225/02  Formaatti PDF
 
Lainsäädäntömenettelyt (mukaan lukien talousarviomenettely):- nykytilanne
  24/07/2002      CONV 216/02  Formaatti PDF
 
11. ja 12. heinäkuuta 2002 pidetyn kokouksen läsnäololuettelo
  24/07/2002      CONV 212/02  Formaatti PDF
 
Raportti Euroopan tulevaisuutta koskevasta kansallisesta keskustelusta:- Latvia
  13/09/2002      CONV 207/1/02 REV1 Formaatti PDF
 
Työryhmät:toinen aalto
  19/07/2002      CONV 206/02  Formaatti PDF
 
Nuorten Eurooppa-valmistelukunnan päätösasiakirja
  19/07/2002      CONV 205/02  Formaatti PDF
 
Muistio täysistunnosta - Bryssel, 11. ja 12. heinäkuuta 2002 I Istunnon avaus 1. Puheenjohtaja avasi istunnon onnittelemalla valmistelukunnan puolesta Ana Palaciota hänen nimityksestään Espanjan ulkoasiainministeriksi ja Eduardo Zaplanaa hänen nimityksestään sosiaaliministeriksi. Uudet valmistelukunnan jäsenet Pierre Lequiller, Dónal Carey ja Jacques Floch toivotettiin tervetulleiksi. 2. Puheenjohtaja ilmoitti valmistelukunnalle, että heinäkuun istunto merkitsee kuulemisvaiheen loppua ja analyysivaiheen alkua. Kuudessa työryhmässä tarkasteltiin ensimmäisissä täysistunnoissa esiin otettuja erityisaiheita. Työryhmät laativat suosituksia tai vaihtoehtoja, joita valmistelukunta tarkastelee syksyllä. Työryhmissä on edistytty hyvin, vaikka joissakin tapauksissa osanottajamäärä on ollut odotettua pienempi. Puheenjohtajiston mukaan tulisi perustaa neljä uutta työryhmää. Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomisen osalta puheenjohtajistossa sovittiin asiakirjassa CONV 179/02 olevasta tehtäväluon
  16/07/2002      CONV 200/02  Formaatti PDF
 
Euroopan neuvoston muistio, toimittanut valmistelukunnan jäsen René van der Linden
  17/07/2002      CONV 193/02  Formaatti PDF
 
Sevillan Eurooppa-neuvoston päätelmien liite II - kirjeenvaihto
  11/07/2002      CONV 185/02  Formaatti PDF
 
Aloite päätöksen tekemiseksi perustuslain luonteisen sopimuksen laatimisesta
  10/07/2002      CONV 181/02  Formaatti PDF
 
Aloite päätöksen tekemiseksi perustuslain luonteisen sopimuksen laatimisesta
  15/07/2002      CONV 181/02 COR1 Formaatti PDF
 
Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta käsittelevä työryhmä
  09/07/2002      CONV 179/02  Formaatti PDF
 
Euroopan tulevaisuudesta käytävä kansallinen keskustelu - Itävalta
  03/07/2002      CONV 174/02  Formaatti PDF
 
ESITYSLISTA EUROOPPA-VALMISTELUKUNNAN istunto Torstai 11. ja perjantai 12. heinäkuuta 2002
  03/07/2002      CONV 171/02  Formaatti PDF
 
Raportti Euroopan tulevaisuutta koskevasta kansallisesta keskustelusta:- Alankomaat
  02/07/2002      CONV 169/02  Formaatti PDF
 
Muistio täysistunnosta Bryssel, 24.-25. kesäkuuta 2002
  04/07/2002      CONV 167/02  Formaatti PDF
 
Euroopan tulevaisuutta koskeva kansallinen keskustelu:- Turkki
  28/06/2002      CONV 166/02  Formaatti PDF
 
Euroopan tulevaisuutta koskeva kansallinen keskustelu:- Suomi
  28/06/2002      CONV 165/02  Formaatti PDF
 
Oikeudelliset välineet - nykyinen järjestelmä
  13/06/2002      CONV 162/02  Formaatti PDF
 
EU:n ulkoinen toiminta
  03/07/2002      CONV 161/02  Formaatti PDF
 
24. ja 25. kesäkuuta 2002 pidetyn kokouksen läsnäololuettelo
  28/06/2002      CONV 159/02  Formaatti PDF
 
Valmistelukunnan jäsenen Jacques Santerin välittämä Euroopan neuvoston tiedonanto
  25/06/2002      CONV 157/02  Formaatti PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 x 9 10 11 12

 


Monet asiakirjoista ovat saatavina PDF-tiedostoina. Asiakirjojen katseluun, tallentamiseen ja tulostamiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelman versio 4.0 (tai uudempi). Sen voi kopioida osoitteesta www.adobe.com.