Home

MUUTOSEHDOTUKSET EUROOPAN PERUSTUSLAISTA TEHTÄVÄN SOPIMUKSEN ARTIKLOIHIN


Perustuslain I osa

58 artikla: Unionin jäsenyydestä johtuvien oikeuksien väliaikainen pidättäminen

* Tätä artiklaa koskevat muutosehdotukset voivat viitata perustuslakiluonnoksen I osan vanhaan numerointiin, jota muutettiin 28.5.2003.

- Proposition d'amendement déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Suggestion for amendment by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment by Ms Danuta Hübner
- Proposition d'amendement déposée par M. Louis Michel, M. Karel de Gucht, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, M. Pierre Chevalier, Mme Marie Nagy, Monsieur Patrick Dewael
- Proposition d'amendement déposée par Maria Berger, Caspar Einem, Elena Ornella Paciotti
- Suggestion for amendment by Ernâni Lopes and Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment by Mr Roche
- Suggestion for amendment by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment by J. Kohout
- Suggestion for amendment by Mr David Heathcoat-Amory, Mr Bonde
- Suggestion for amendment by Mme Maria BERGER, Mme Anne VAN LANCKER, M. Olivier DUHAMEL, M. Ben FAYOT, Mme Linda McAVAN, M. Luis MARINHO, Mme Pervenche BERÈS, M. Carlos CARNERO, Mme Elena PACIOTTI, Mme Helle THORNING-SCHMIDT
- Suggestion for amendment by Prof. Danuta Hübner
- Suggestion for amendment by Mr Bonde, Mr Heathcoat-Amory, Mr Seppänen, Mr Zahradil
- Proposition d'amendement déposée par Monsieur AVGERINOS Paraskevas, Madame GIANNAKOU Marietta, membres et Monsieur STYLIANIDIS Evripidis, suppléant
- Suggestion for amendment by Mr Hannes FARNLEITNER, Mr Gerhard TUSEK, Mr Reinhard Eugen BÖSCH, Mr Eduard MAINONI
- Proposition d'amendement déposée par MM. Santer, Helminger et Fayot (Titulaires, Luxembourg) ainsi que Mme Wagener et M. Schmit (Suppléants, Luxembourg)
- Proposition d'amendement déposée par Cristiana MUSCARDINI
- Suggestion for amendment by Mr VASTAGH
- Suggestion for amendment by Mr Peter SKAARUP, Member of the Convention
- Proposition d'amendement déposée par Borrell (miembro), Carnero y López Garrido (suplentes)
- Suggestion for amendment by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
 
Päivitetty viimeksi : 28/07/2003 (16:59)