Home

MUUTOSEHDOTUKSET EUROOPAN PERUSTUSLAISTA TEHTÄVÄN SOPIMUKSEN ARTIKLOIHIN


Perustuslain III osa

II LUKU - YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

* Tätä artiklaa koskevat muutosehdotukset voivat viitata perustuslakiluonnoksen I osan vanhaan numerointiin, jota muutettiin 28.5.2003.

- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of title by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Matti Vanhanen, Riitta Korhonen
- Suggestion for amendment of title by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
 
Päivitetty viimeksi : 28/07/2003 (16:59)