Home

MUUTOSEHDOTUKSET EUROOPAN PERUSTUSLAISTA TEHTÄVÄN SOPIMUKSEN ARTIKLOIHIN


Perustuslain I osa

47 artikla: Työmarkkinaosapuolet ja itsenäinen sosiaalinen vuoropuhelu

* Tätä artiklaa koskevat muutosehdotukset voivat viitata perustuslakiluonnoksen I osan vanhaan numerointiin, jota muutettiin 28.5.2003.

- Proposition d'amendement déposée par Anne Van Lancker, Pervenche Beres
- Suggestion for amendment by Emilio GABAGLIO
- Suggestion for amendment by Giorgos Katiforis
 
Päivitetty viimeksi : 28/07/2003 (16:59)