Home

MUUTOSEHDOTUKSET EUROOPAN PERUSTUSLAISTA TEHTÄVÄN SOPIMUKSEN ARTIKLOIHIN


Perustuslain III osa

4 jakso - Siirtymämääräykset

* Tätä artiklaa koskevat muutosehdotukset voivat viitata perustuslakiluonnoksen I osan vanhaan numerointiin, jota muutettiin 28.5.2003.

- Suggestion for amendment of section by Mr Joschka Fischer
- Proposition d'amendement à la section déposée par Josep Borrell, Carlos Carnero, Diego Lopez-Garrido
- Proposition d'amendement à la section déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Mr Joschka Fischer
- Suggestion for amendment of section by Mr Farnleitner
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Proposition d'amendement à la section déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of section by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann and Anne van Lancker
- Proposition d'amendement à la section déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Proposition d'amendement à la section déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Proposition d'amendement à la section déposée par Mme Pervenche Berès, Olivier Duhamel, Ben Fayot
 
Päivitetty viimeksi : 28/07/2003 (16:59)