Home

MUUTOSEHDOTUKSET EUROOPAN PERUSTUSLAISTA TEHTÄVÄN SOPIMUKSEN ARTIKLOIHIN


Perustuslain III osa

3 alajakso - Määrällisten rajoitusten kieltäminen

* Tätä artiklaa koskevat muutosehdotukset voivat viitata perustuslakiluonnoksen I osan vanhaan numerointiin, jota muutettiin 28.5.2003.

- Suggestion for amendment of subsection by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of subsection by Monsieur Ben Fayot (Chambre des Députés, Luxembourg)
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Hannes Farnleitner
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Emilio Gabaglio
 
Päivitetty viimeksi : 28/07/2003 (16:59)