Home

MUUTOSEHDOTUKSET EUROOPAN PERUSTUSLAISTA TEHTÄVÄN SOPIMUKSEN ARTIKLOIHIN


Perustuslain I osa

5 artikla: Unionin ja jäsenvaltioiden väliset suhteet

* Tätä artiklaa koskevat muutosehdotukset voivat viitata perustuslakiluonnoksen I osan vanhaan numerointiin, jota muutettiin 28.5.2003.

- Proposition d'amendement déposée par Alberto Costa, Maria Eduarda Azevedo, Guilherme d’Oliveira Martins, António Nazaré Pereira
- Suggestion for amendment by Ernâni Lopes and Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment by Mr J. Kohout
- Suggestion for amendment by Mr Hain
 
Päivitetty viimeksi : 28/07/2003 (16:59)