Home

MUUTOSEHDOTUKSET EUROOPAN PERUSTUSLAISTA TEHTÄVÄN SOPIMUKSEN ARTIKLOIHIN


Perustuslain II osa

III OSASTO - TASA-ARVO

* Tätä artiklaa koskevat muutosehdotukset voivat viitata perustuslakiluonnoksen I osan vanhaan numerointiin, jota muutettiin 28.5.2003.

* No amendments *
 
Päivitetty viimeksi : 28/07/2003 (16:59)