Home

Ομάδες εργασίας

Για να προχωρήσει πάρα πέρα στον προβληματισμό της, η Συνέλευση αποφάσισε να συγκροτήσει ομάδες εργασίας αφιερωμένες σε ειδικότερα θέματα που δύσκολα μπορεί να μελετηθούν διεξοδικά σε ολομέλεια.
Στην πορεία των εργασιών της Συνέλευσης θα μπορούν να συγκροτηθούν και άλλες ομάδες εργασίας.

Κάθε ομάδα εργασίας ασχολείται με συγκεκριμένα ζητήματα, για τα οποία οφείλει να διατυπώσει εμπεριστατωμένες γνώμες.
Μετά από κάθε συνεδρίαση των ομάδων εργασίας δημοσιεύεται συγκεφαλαιωτικό σημείωμα.

Ομάδα I

Επικουρικότητα :


Η αρχή της επικουρικότητας ορίζει ότι - εκτός των τομέων όπου έχει αποκλειστική αρμοδιότητα - η Ένωση δεν ενεργεί παρά μόνον όταν η δράση της είναι πιο αποτελεσματική από ό,τι θα ήταν η δράση σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για βασική αρχή της λειτουργίας της Ένωσης.

Ερωτήματα :
Πώς να διασφαλισθεί αποτελεσματικότερα ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας; Πρέπει να δημιουργηθεί μηχανισμός ή διαδικασία ελέγχου; Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι πολιτικού και/ή δικαστικού χαρακτήρα;

Ομάδα εργασίας για την αρχή της επικουρικότητας

Ομάδα II

Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων :


Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που εκπονήθηκε από συνέλευση και διακηρύχθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2000, καθορίζει τις κοινές ηθικές αξίες όλων των κρατών μελών της Ένωσης.

Ερωτήματα :
Αν αποφασισθεί να ενσωματωθεί στη Συνθήκη ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων : με ποιον τρόπο πρέπει να γίνει αυτό και ποιες θα ήταν οι συνέπειες; Ποιες θα ήταν οι συνέπειες της προσχώρησης της Κοινότητας/Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ομάδα εργασίας για το Χάρτη

Ομάδα III

Νομική Προσωπικότητα :


Η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε το 1993 με τη Συνθήκη του Μάαστριχ, όπου παρουσιάζεται ως «μια νέα φάση στη διαδικασία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης». Η Ένωση στηρίζεται σε τρεις «πυλώνες», από τους οποίους ο πρώτος καλύπτει την κοινοτική διάσταση (κοινή γεωργική πολιτική, μεταφορές, εσωτερική αγορά κλπ.), ο δεύτερος την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, και ο τρίτος την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα.
Μολαταύτα, η Ένωση δεν έχει ρητώς νομική προσωπικότητα.

Ερωτήματα :
Ποιες θα ήταν οι συνέπειες τυχόν ρητής αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας της ΕΕ; Και ποιες οι συνέπειες τυχόν συγχώνευσης της νομικής προσωπικότητας της Ένωσης και εκείνης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας; Μπορούν να συμβάλουν στην απλοποίηση των συνθηκών;

Για περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με την Ένωση και τις πολιτικές της : 10 leçons sur l'Europe
Ομάδα εργασίας για τη νομική προσωπικότητα

Ομάδα IV

Εθνικά Κοινοβούλια :


Όπως τονίζεται στη Δήλωση του Λάκεν : «Το ευρωπαϊκό εγχείρημα αντλεί επίσης τη νομιμοποίησή του από δημοκρατικούς, διαφανείς και αποτελεσματικούς θεσμούς και τα εθνικά κοινοβούλια προσφέρουν επίσης τη συμβολή τους στη νομιμότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος». Στην προσαρτημένη στη Συνθήκη της Νίκαιας δήλωση σχετικά με το μέλλον της Ένωσης υπογραμμιζόταν ήδη η ανάγκη να εξεταστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Ερωτήματα :
Με ποιον τρόπο ασκείται ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη σημερινή αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποιες εθνικές ρυθμίσεις λειτουργούν καλύτερα; Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν νέοι μηχανισμοί/διαδικασίες σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο;

Δήλωση του Λάκεν
Συνθήκη της Νίκαιας
Ομάδα εργασίας για τα εθνικά κοινοβούλια

Ομάδα V

Συμπληρωματικές αρμοδιότητες :


Οι συμπληρωματικές αρμοδιότητες είναι οι τομείς στους οποίους η Ένωση περιορίζεται στο να συμπληρώνει ή να υποστηρίζει τη δράση των κρατών μελών, ή να λαμβάνει μέτρα ενθάρρυνσης και συντονισμού.

Ερωτήματα :
Πώς θα αντιμετωπισθούν στο μέλλον οι λεγόμενες «συμπληρωματικές αρμοδιότητες» : πρέπει να ανατεθούν εκ νέου στα κράτη μέλη όλες οι αρμοδιότητες για τους τομείς, στους οποίους η Ένωση έχει σήμερα συμπληρωματική αρμοδιότητα, ή πρέπει να καθορισθούν ρητώς τα όρια της συμπληρωματικής αρμοδιότητας της Ένωσης;

Ομάδα εργασίας για τις συμπληρωματικές αρμοδιότητες

Ομάδα VI

Οικονομική διακυβέρνηση :


Ο όρος «διακυβέρνηση» συνενώνει πολλές έννοιες, και δη τις έννοιες της σωστής διαχείρισης, της αποτελεσματικής οργάνωσης, της διαφάνειας και της ευθύνης.
Οι τέσσερις αυτές συνενωμένες έννοιες αποτελούν καταφανώς ζωτικό στοιχείο για το μέλλον της Ευρώπης.

Ερωτήματα :
Η καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος συνεπάγεται πιο προωθημένη οικονομική και δημοσιονομική συνεργασία. Ποιες μορφές θα μπορούσε να λάβει η συνεργασία αυτή;

Ομάδα εργασίας για την οικονομική διακυβέρνηση

Σύνθεση των ομάδων εργασίας
Σύνοδοι
Λέξεις-κλειδιά