Συνέλευση των Νέων
9 - 12 Ιουλίου 2002
Michel Rocard, President of the European Parliament Culture Commitee.
Viviane Reding, member of the European Commission, responsible for education and culture.