Home

Plenarmøder

Alle plenarmøder

Plenarmøde Hovedemne Drøftelserne Forberedende dokumenter
9.-10. juli 2003 - Konventets afsluttende møde Sammendrag Uddrag af formand Valéry Giscard d'Estaings afsluttende tale på konventets møde den 10. juli 2003 (på fransk)
4. juli 2003 - Mundtlig rapport fra formanden om mødet i Det Europæiske Råd den 20. juni 2003

- Debat om reaktionerne på CONV 802/03 (CONV 821/03) og den reviderede udgave i
Sammendrag Udkast til forfatning, bind II - Revideret tekstudkast til anden, tredje og fjerde del

Reaktioner på tekstudkastet i dok. CONV 802/03 - Analyser

Udkast til forfatning, bind II
11.-13. juni 2003 - Fremlæggelsen af den reviderede tekst til hele første del, samt præamblen, fulgt af protokollen om de nationale parlamenters rolle og protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Sammendrag Revideret tekst til første del
5.-6. juni 2003 - Debat om :
- Første del (Afsnit I-III og afsnit V-IX)
- Protokollerne om de nationale parlamenters rolle og om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
-Fjerde del (Almindelige og afsluttende bestemmelser)
Sammendrag Udkast til forfatning, bind I - Revideret tekst til første del

Udkast til tekst til fjerde del med bemærkninger
30.-31. maj 2003 - Debat om udkast til tekster om forstærket samarbejde

- Debat om udkast til tekster om : 1- Økonomisk governance og 2- Egne indtægter og budgetprocedure

- Debat om udkast til forfatningens anden og tredje del
Sammendrag Forstærket samarbejde - Artikel 32b i afsnit V i første del og artikel I-P i anden del af forfatningen

Udkast til forfatning, bind I - Revideret tekst til første del

Udkast til forfatningens anden del , Udkast til tekst i anden, tredje og fjerde del

Udkast til tekst til afdelinger i tredje del med bemærkninger

Udkast til tekst til anden del med bemærkninger
15.-16. maj 2003 - Konventets arbejdsmetode i slutfasen og konsensusskabende proces

- Debat om udkast til artikler om institutionerne (første del - afsnit IV)

- Debat om udkast til artikler om EU's optræden udadtil og forsvar
Sammendrag Forslag i henhold til artikel 2 i konventets arbejdsmetoder om yderligere møder i konventet

Skrivelse fra formanden til konventets medlemmer om konventets arbejdsmetode i slutfasen

Institutionerne - Udkast til artikler i afsnit IV i forfatningens første del

Analytisk oversigt over ændringsforslagene vedrørende:- Unionens institutioner, udkast til artikler vedrørende første del, afsnit IV, i forfatningen (artikel 14, 15, 16, 16a, 17, 17a, 17b 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 41) - Unionens demokratiske liv (første del, afsnit VI, artikel X)

Udkast til forfatningstraktatens artikler vedrørende EU's optræden udadtil

Analytisk oversigt over forslagene til ændringer vedrørende Unionens optræden udadtil, herunder EU's forsvarspolitik:Udkast til artikler i forfatningens første del, afsnit V (artikel 29, 30 og X) samt anden del, afsnit B (artikel 1-36) og kapitel X (artikel X)
24.-25. april 2003 - Præsentation af nye udkast til artikler

- Debat om udkast til artikler om:
a) Afsnit VI: Unionens demokratiske liv
b) Afsnit IX: Union og dens nærområder i forfatningstraktatens første del

- Debat om udkast til artikler om:
a) Afsnit X: Medlemsskab af Unionen i forfatningstraktatens første del
b) Tredje del: Almindelige og afsluttende bestemmelser
Sammendrag Unionens demokratiske liv

Analytisk oversigt over ændringsforslagene vedrørende Unionens demokratiske liv:- Udkast til artikler i forfatningens første del, afsnit VI (artikel 33-37)

Afsnit IX:Unionen og dens nærområder

Reaktioner på udkastet til artikel 42 (Unionen og dens nærområder) - Analyse

Afsnit X:Medlemskab af Unionen

Analytisk oversigt over ændringerne vedrørende medlemskab af Unionen:Udkast til artikler i afsnit X i første del (artikel 43-46)
3.-4. april 2003 - Debat om udkast til artikler om området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

- Præsentation af udkast til artikler om: AFSNIT VI: Unionens demokratiske liv, AFSNIT IX: Unionen og dens nærområder, AFSNIT X: Tilhørsforhold til Unionen, i forfatningstraktatens første del ,Tredje del: Almindelige og afsluttende bestemmelser

- Debat om udkast til artikler om Unionens finanser
Sammendrag Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed - udkast til artikel 31 i første del - udkast til artikler i anden del

Analytisk oversigt over ændringsforslagene vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed:Udkast til artikel 31 i første del og udkast til artikler i anden del

Unionens finanser: udkast til artikel 38-40

Reaktioner på udkastet til artikel 38-40 i forfatningstraktaten (Unionens finanser) - Analyse
17.-18. marts 2003 - Præsentation af udkast til artikler vedrørende: Unionens finanser; frihed, sikkerhed og retfærdighed

- Debat om udkastet til artikel 24 ff

- Debat om: udkastet til protokol om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, udkastet til protokol om de nationale parlamenters rolle
Sammendrag Unionens finanser: udkast til artikel 38-40

Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed - udkast til artikel 31 i første del - udkast til artikler i anden del

Reaktioner på udkastet til artikel 24-33 i forfatningstraktaten - Analyse

Reaktioner på udkastet til protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - Analyse

Reaktioner på udkastet til protokol om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union - Analyse
5. marts 2003 - Debat om udkastet til artikel 8-16 Sammendrag Reaktioner på udkastet til artikel 1-16 i forfatningstraktaten, Analyser

Udkast til artikel 1-16 i forfatningstraktaten
27.-28. februar 2003 - Præsentation af udkastet til artikel 24 ff. vedrørende instrumenter

- Debat om udkastet til artikel 1-16
Sammendrag Udkast til artikel 24 - 33 i forfatningstraktaten

Udkast til protokol om
- anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
- de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union


Reaktioner på udkastet til artikel 1-16 i forfatningstraktaten, Analyser

Udkast til artikel 1-16 i forfatningstraktaten
6.-7. februar 2003 - Præsidiets fremlæggelse af udkastet et til en første gruppe artikler til del I i forfatningstraktaten

- Hr. Katiforis's fremlæggelse af rapporten fra Arbejdsgruppe XI vedrørende Det Sociale Europa

- Den regionale og lokale dimension
Sammendrag Udkast til artikel 1-16 i forfatningstraktaten

Endelig rapport fra Arbejdsgruppe XI vedrørende det Sociale Europa

Corrigendum : Endelig rapport fra Arbejdsgruppe XI vedrørende det Sociale Europa

Den regionale og lokale dimension i Europa
20.-21. januar 2003 - Institutionernes funktionsmåde Sammendrag Institutionernes funktionsmåde
20. december 2002 - EU's optræden udadtil : debat om rapporten fra Gruppe VII, der har Jean-Luc Dehaene som formand

- Forsvar : debat om rapporten fra Gruppe VIII, der har Michel Barnier som formand
Sammendrag Endelig rapport fra Arbejdsgruppe VII vedrørende EU's Optræden Udadtil

Endelig rapport fra Arbejdsgruppe VIII vedrørende Forsvar
5.-6. december 2002 - Forenklingen af instrumenter og procedurer: debat om rapporten fra Gruppe IX, der har Guiliano Amato som formand

- Nedsættelse af Arbejdsgruppe XI vedrørende det Sociale Europa

- Sikkerhed og retfærdighed: debat om rapporten fra Gruppe X, der har John Bruton som formand
Sammendrag Endelig rapport fra Arbejdsgruppe IX vedrørende Forenkling

Arbejdsgruppen vedrørende Det Sociale Europa, udkast til mandat

Endelig rapport fra Arbejdsgruppe X vedrørende Frihed, Sikkerhed og
7.-8. november 2002 - Samordning af de økonomiske politikker
a) debat om rapporten fra Gruppe VI, der har Klaus Hänsch som formand
b) debat om det sociale Europa

- Komplementær kompetence : debat om rapporten fra Gruppe V, der har Henning Christophersen som formand
Sammendrag Endelig rapport fra Arbejdsgruppe VI vedrørende Økonomisk Governance

Forslag til præsidiet i henhold til artikel 2 og artikel 15 i noten om arbejdsmetoder

Spørgeskema med henblik på debatten om social- og arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål

Endelig rapport fra Arbejdsgruppe V
28. oktober 2002 - Foreløbigt udkast til forfatningstraktat

- De nationale parlamenters rolle : debat om rapporten fra Gruppe IV vedrørende Nationale Parlamenter, der har Gisela Stuart som formand

- Chartret om Grundlæggende Rettigheder : debat om rapporten fra Gruppe II, der har Antonio Vitorino som formand
Sammendrag Foreløbigt udkast til forfatningstraktat

Endelig rapport fra Arbejdsgruppe IV om de nationale parlamenters rolle

Endelig rapport fra Arbejdsgruppe II
3.-4. oktober 2002 - nen juridisk person : debat om rapporten fra gruppe III

- Subsidiaritet : debat om rapporten fra gruppe I
Sammendrag Endelig rapport fra Arbejdsgruppe III vedrørende Status som Juridisk Person

Konklusioner fra Arbejdsgruppe I vedrørende Nærhedsprincippet
12.-13. september 2002 - Forenkling af instrumenter og procedurer Sammendrag De retlige instrumenter:det nuværende system

Lovgivningsprocedurerne (herunder budgetproceduren):- status
11.-12. juli 2002 - EU's optræden udadtil

- Rapport fra ungdomskonventet
Sammendrag

Endelig tekst vedtaget af ungdomskonventet
Arbejdsdokument om EU's optræden udadtil
24.-25. juni 2002 - Høring af civilsamfundet Sammendrag Sammendrag af bidragene fra Forum
6.-7. juni 2002 - Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed: EU's rolle og medlemsstaternes rolle

- De nationale parlamenters rolle i EU's struktur
Sammendrag Retlige og indre anliggender - status og problematikken generelt

De nationale parlamenters rolle i EU's struktur
23.-24. maj 2002 - Hvordan opfylder EU sine opgaver og kravet om effektivitet og legitimitet? Sammendrag Afgrænsning af EU's og medlemsstaternes kompetence - Det nuværende system, problematik samt muligheder, der skal undersøges

De retlige instrumenter, det nuværende system
15.-16. april 2002 - EU's opgaver Sammendrag Beskrivelse af det nuværende system til afgrænsning af EU's og medlemsstaternes kompetence
21.-22. marts 2002 - «Hvad forventer De Dem af Den Europæiske Union?» Sammendrag
28. februar 2002 - Indledende møde Sammendrag Taler ved det indledende møde


Tilbage til plenarmødet