Home

Plenarmøder

Konventet holder møde en til to gange om måneden i Europa-Parlamentets bygning i Bruxelles.

Konventet drøfter mange forskellige spørgsmål, men fokuserer på hvert møde kun på et eller to hovedemner.

Dagsordenen fastsættes af præsidiet. Inden møderne får konventets medlemmer tilsendt dokumenter, så de kan forberede sig.

De tre sidste plenarmøder

Plenarmøde Hovedemne Drøftelserne Forberedende dokumenter
9.-10. juli 2003 - Konventets afsluttende møde Sammendrag Uddrag af formand Valéry Giscard d'Estaings afsluttende tale på konventets møde den 10. juli 2003 (på fransk)
4. juli 2003 - Mundtlig rapport fra formanden om mødet i Det Europæiske Råd den 20. juni 2003

- Debat om reaktionerne på CONV 802/03 (CONV 821/03) og den reviderede udgave i
Sammendrag Udkast til forfatning, bind II - Revideret tekstudkast til anden, tredje og fjerde del

Reaktioner på tekstudkastet i dok. CONV 802/03 - Analyser

Udkast til forfatning, bind II
11.-13. juni 2003 - Fremlæggelsen af den reviderede tekst til hele første del, samt præamblen, fulgt af protokollen om de nationale parlamenters rolle og protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Sammendrag Revideret tekst til første del

Alle plenarmøder
Mødekalender

De fuldstændige forhandlingsreferater fra plenarmøderne findes på Europa-Parlamentets websted.

Har De lyst til at deltage i et plenarmøde?
Kontakt Europa-Parlamentets besøgstjeneste. E-mail: vissem@europarl.eu

Vil De gerne følge debatterne online?