Home

Sekretariat

Konventet og præsidiet bistås af et sekretariat, der ledes af dets generalsekretær, Sir John KERR, tidligere chef for Det Forenede Kongeriges diplomatiske tjeneste. Sekretariatet bistår alle konventets medlemmer med alle aspekter af konventets arbejde, navnlig ved at udarbejde arbejdspapirer og -dokumenter til konventet og udarbejde referater af debatterne. Sekretariatet bistår også formanden, de to næstformænd og præsidiet. Derudover er sekretariatet ansvarlig for de logistiske og praktiske arrangementer for konventet og skal tilrettelægge forummets aktiviteter.

Dets medlemmer kommer først og fremmest fra Generalsekretariatet for Rådet, men omfatter også eksperter fra Europa-Kommissionens og Europa-Parlamentets sekretariater, samt medlemmer, der kommer udefra.

En fuldstændig liste over medlemmerne af sekretariatet med deres kontaktnumre findes nedenfor.

Sekretariat

Sir John KERR
generalsekretær

Tel. 32-285 5071 / 5072 (secr.)
Email: john.kerr@consilium.eu.int
Fax : +32-285 5073

Annalisa GIANNELLA
Vicegeneralsekretær

Tel. 32-2-285 8044/8045 (secr.)
Email: annalisa.giannella@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 8155

Nikolaus MEYER-LANDRUT
Talsmand

Tel. 32-2-285 5044/7105(secr.)
Email: convention.presse@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 5060


Formandens Kabinet

Walpurga SPECKBACHER
Kabinetschef

Tel. 32-2-285 5240
Email: walpurga.speckbacher@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 7565

Alessandra SCHIAVO

Tel. 32-2-285 5972
Email: alessandra.schiavo@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 6162


Medlemmer af sekretariatet
Sagsbehandlere :
Marta ARPIO SANTACRUZ

Tel. 32-2-285 6183
Email: marta.arpio@consilium.eu.int

Agnieszka BARTOL

Tel. 32-2-285 6694
Email: agnieszka.bartol@consilium.eu.int

Hervé BRIBOSIA

Tel. 32-2-285 5047
Email: herve.bribosia@consilium.eu.int

Maryem van den HEUVEL

Tel. 32-2-285 8503
Email: maryem.vandenheuvel@consilium.eu.int

Clemens LADENBURGER

Tel. 32-2-285 5057
Email: clemens.ladenburger@consilium.eu.int

María José MARTÍNEZ IGLESIAS

Tel. 32-2-285 5061
Email: maria-jose.martinez-iglesias@consilium.eu.int

Guy MILTON

Tel. 32-2-285 8519
Email: guy.milton@consilium.eu.int

Ricardo PASSOS

Tel. 32-2-285 5049
Email: ricardo.passos@consilium.eu.int

Kristin de PEYRON

Tel. 32-2-285 9816
Email: kristin.depeyron@consilium.eu.int

Alain PILETTE

Tel. 32-2-285 8989
Email: alain.pilette@consilium.eu.int

Etienne de PONCINS

Tel. 32-2-285 5112
Email: etienne.deponcins@consilium.eu.int

Rådgivere :
Nicole BUCHET

Tel. 32-2-285 5180
Email: nicole.buchet@consilium.eu.int

Elisabeth GATEAU

Tel. 32-2-285 9806
Email: elisabeth.gateau@consilium.eu.int

Andre medlemmer :
Alan PIOTROWSKI

Tel. 32-2-285 6240
Email: alan.piotrowski@consilium.eu.int

Anne WALTER

Tel. 32-2-285 6348
Email: anne.walter@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 5060

Postadresse :

Sekretariatet for Det Europæiske Konvent
Rue de la Loi, 175
B-1048 BRUXELLES
BELGIEN