Home

Praesidium

Præsidiet er drivkraften for konventet og skal sørge for dets arbejdsgrundlag.

Præsidiet består af formanden, de to næstformænd og ni andre medlemmer af konventet: regeringsrepræsentanter for Spanien, Danmark og Grækenland (dvs. de tre lande, der varetager formandskabet for EU under konventet), to repræsentanter for de nationale parlamenter, to repræsentanter for Europa-Parlamentet og to repræsentanter for Kommissionen.

Præsidiet mødes normalt to gange om måneden: før hvert plenarmøde i konventet og en gang mellem to plenarmøder.

Det er Præsidiet, der udarbejder den foreløbige dagsorden for plenarmøderne, og det holder øje med, hvad der foregår i Forum.

Alojz Peterle, der repræsenterer Sloveniens parlament i konventet, deltager i præsidiets møder som særlig indbudt. Han er udpeget af repræsentanterne for kandidatlandenes parlamenter.

Formand for konventet

Valéry GISCARD d'ESTAING

Næstformænd for konventet

Giuliano AMATO

Jean-Luc DEHAENE


Regeringsrepræsentanterne for de lande, der varetager formandskabet for EU under konventet.

Alfonso DASTIS

Henning CHRISTOPHERSEN

Georges PAPANDREOU


De to repræsentanter for de nationale parlamenter

John BRUTON

Gisela STUART


De to repræsentanter for Europa-Parlamentet

Klaus HÄNSCH

Íñigo MÉNDEZ DE VIGO


De to repræsentanter for Europa-Kommissionen

Michel BARNIER

António VITORINO


Særlig indbudt

Alojz PETERLE