Home

Struktur

Konventets sammensætning

Det Europæiske Råd har udpeget Valéry Giscard d'Estaing til formand og Giuliano Amato og Jean Luc Dehaene til næstformænd for konventet.

Konventet består af de mest fremtrædende deltagere i debatten om EU's fremtid. Foruden formanden og de to næstformænd, består konventet af:

  • 15 repræsentanter for medlemsstaternes stats- eller regeringschefer (1 for hver medlemsstat),
  • 13 repræsentanter for kandidatlandenes stats- eller regeringschefer (1 for hvert kandidatland),
  • 30 medlemmer af de nationale parlamenter (2 for hver medlemsstat),
  • medlemmer af kandidatlandenes nationale parlamenter (2 for hvert kandidatland),
  • medlemmer af Europa-Parlamentet,
  • repræsentanter for Europa-Kommissionen.

Hvert medlem af konventet har en suppleant.

Herunder deltager der som observatører 3 repræsentanter fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg, 6 repræsentanter fra Regionsudvalget, 3 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og endelig den europæiske ombudsmand.

Ifølge Laeken-erklæringen deltager kandidatlandene fuldt ud i drøftelserne, men de kan ikke modsætte sig de løsninger, som alle medlemsstaterne bliver enige om.

Sammensætning

Plenarmøder

Konventet holder plenarmøde hver måned i Europa-Parlamentets bygning i Bruxelles.

Plenarmøderne er åbne for offentligheden og afholdes over to halve dage.

Plenarmøder

Arbejdsgrupper

Konventets medlemmer deltager i en række arbejdsgrupper for at uddybe særlige emner.

Arbejdsgrupper

Præsidium

Præsidiet er drivkraften for konventets arbejde.

Præsidiet består af formanden og de to næstformænd for konventet, to repræsentanter for Europa-Parlamentet, to repræsentanter for Kommissionen, to repræsentanter for de nationale parlamenter samt regeringsrepræsentanter for Spanien, Danmark og Grækenland (dvs. de tre lande, der varetager formandskabet for EU under konventet).

Præsidiet indbyder til alle sine møder et konventsmedlem, der udpeges af repræsentanterne for kandidatlandene.

Præsidium

Sekretariat

Konventet bistås af et sekretariat, der ledes af Sir John Kerr den tidligere chef for Det Forenede Kongeriges udenrigstjeneste; han assisteres af direktør Annalisa Giannella fra EU-Rådets generalsekretariat.

Sekretariat
Udfordringerne
Konventets arbejde