Home

Søgeord

Maastricht-traktaten

Maastricht-traktaten blev undertegnet den 7. februar 1992 og trådte i kraft den 1. november 1993. I traktaten samles inden for samme rammer - som kaldes Den Europæiske Union - fællesskaberne, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt samarbejdet inden for retlige og indre anliggender (RIA). Den indfører Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) med en fælles valuta (euroen). Derudover fastslår den begrebet unionsborgerskab og giver Europa-Parlamentet øget mulighed for at deltage i lovgivningsprocessen ved at indføre proceduren med fælles beslutningstagning (mellem Rådet og Europa-Parlamentet) på en række områder.

Tilbage til søgeordene