Home

Søgeord

Dobbelt flertal

Med henblik på et udvidet EU har man fundet frem til nogle løsninger på, hvordan man kan bevare den eksisterende balance mellem "små" og "store" lande ved afstemninger i Rådet. En af de foreslåede løsninger består i at kræve, at der skal være et flertal af stemmer i Rådet, og at disse stemmer samtidig skal repræsentere et flertal af befolkningen i Europa. På regeringskonferencen i Nice i december 2000 blev der vedtaget en protokol om udvidelsen af Den Europæiske Union, hvorefter et medlem af Rådet ved afgørelser med kvalificeret flertal fra den 1. januar 2005 kan kræve, at en afgørelse kun er vedtaget, hvis de medlemsstater, der har stemt for, repræsenterer mindst 62% af Unionens samlede befolkning.

Se:

Kvalificeret flertal
Stemmevægtning i Rådet

Tilbage til søgeordene